Čovek je deo prirode. Živo biće. Razumno biće. Društveno i odgovorno biće. Čovek zavisi od prirode ali je on svojim radom i menja.

Bez vode život na Zemlji ne bi postojao. Živi organizmi se većinom sastoje od vode, čovekovo telo ima velike količine vode. Voda im

Voda je osnovni preduslov za život svih živih bića na Zemlji. Da bi živa bića mogla da žive normalno, voda u kojoj žive ili voda koju