Govor i komunikacija
Mala škola. Onlajn kutak za vaspitace, roditelje i decu.

Vežbe se izvode pred ogledalom, dete posmatra terapeuta/roditelja/vaspitača i imitira pokrete. U grupnom radu mogu se koristiti slike na kojima je prikazana određena vežba, jedno dete pokazuje vežbu, ostali imitiraju. Ako dete neku vezbu ne

Kako da pravilno kazujete deci književni tekst?

Bitno je da znamo  kako da pravilno kazujemo književni tekst. Evo najvažnijih koraka: Koraci u strukturi saznavanju književnog teksta kod dece:–Doživljajno–saznajna motivacija (priprema dece za kontakt sa tekstom, buđenje emocija

Zagonetke

Da sam slatka,svi mi kažu i na hleb me često mažu, čuvaj lice, čuvaj bradu, kada jedeš… (marmeladu) Kad raseku me na dvoje, crveno je lice moje, povrće sam krupna lica, a zovem se… (lubenica). Dok vas gledam ja sa grane listovi me