Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Andrijana Božović: Nedeljni plan aktivnosti vaspitača i

04.09.2017.
Ponedeljak
Jutarnja aktivnost
Upoznavanje okoline
Guska i patka- Kako izgledaju? Gde žive? Čime se hrane? Porodica životinja (mužjak, ženka i mladunče) i mnogo toga još.
Dnevna aktivnost
Muzičko vaspitanje
Ide patak – Vaspitačevo izvođenje pesme na klavijaturi uz dečije pevanje (deci je od ranije poznata pesma koja je propraćena koreografijom).
05.09.2017.
Utorak
Jutarnja aktivnost
Razvoj govora
Osećam, vidim i čujem jesen u selu – Kroz gradacijski raspoređene tri vežbe, danas se bavimo onomatopejom. Vaspitač priprema zvukove životinja, pojava u prirodi i pušta decu da pogode šta se čuje, ali ih podstiče da samostalno formiraju glagole kao npr: duvati, žuboriti, lajati, meketati, gukati, pucketati i sl.

Dnevna aktivnost
Fizičko
Narodno kolo- Pre par nedelja smo učili narodno kolo uz pesmu Ja brdom, a sada se podsećamo pomenute pesme i plesnih koraka, kako bismo danas naučili i korake za pesmu Divna, Divna (deo plesne koreografije je identičan).
06.09.2017.
Sreda
Jutarnja aktivnost
Razvoj početno matematičkih pojmova
Porodica životinja – (klasifikacija i serijacija) koristeći sličice porodica domaćih i divljih životinja deca uz vaspitačevo podsticanje formiraju skupove (skup domaćih životinja, skup divljih, skup porodice pataka, skup svih životinja pokrivenih perjem i sl.).

Dnevna aktivnost
Likovno vaspitanje
Porodica životinja – Slikanje začinima. Grupni rad.
07.09.2017.
Četvrtak
Jutarnja aktivnost
Razvoj govora

Upoznavanje i tumačenje basne Cvrčak i mrav
Dnevna aktivnost
Muzičko vaspitanje

Mi kao orkestar- Izrada muzčkih instrumenata korišćenjem reciklažnog materijala.
08.09.2017.
Petak 
Jutarnja aktivnost
Razvoj početno matem. pojmova
Od tačke do oblika-Počinjemo sa tačkom, zatim tačkama, onda linijom, pa sve do oblika trougla, kvadrata i pravougaonika. Naš put do oblika sadrži različite načine predstavljanja istog (konkretni predmeti, modeli realnih predmeta, itd.).

Dnevna aktivnost 
Fizičko vaspitanje
Tradicionalna igra Školice sa malim izmenama (dopune oblika- pored kvadrata dodajemo trougao i pravougaonik, a zajedno donosimo pravila igre).
Share on facebook
Podeli