Obrazovanje
Mala škola. Onlajn kutak za vaspitace, roditelje i decu.

Sajam knjiga je u mesecima pred nama, a tim povodom se po nekom nepisanom pravilu priča o populaciji koja čita i čitanju generalno. Javnost je zainteresovana da diskutuje o popularnim autorima, o ekonomskim faktorima 

Ako imate školarca, ovaj ste vapaj sigurno već čuli kad treba napamet naučiti pesmicu, rešiti zadatke iz matematike ili napisati domaći zadatak. Problem je, neretko, u tome što ni dete ni roditelj koji mu pomaže ne 

Bitno je da znamo  kako da pravilno kazujemo književni tekst. Evo najvažnijih koraka: Koraci u strukturi saznavanju književnog teksta kod dece: –Doživljajno–saznajna motivacija (priprema dece za kontakt sa tekstom,

Najvažnije komponente kreativnog procesa kod dece su: 1. Originalnost – nešto što je izvorno – latinska reč origo – začetak, početak. –Nešto što je izvorno (Originalno je samo ono što se prvi put pojavljuje u svetu