Tipovi roditelja

Tipovi roditelja u dečjem vrtiću

PREBRIŽNI RODITELJI Prebrižni roditelji su u stalnom strahu da će se nešto dogoditi detetu ako oni nisu uz njih. Ovi roditelji ne poznaju uzrasne mogućnosti deteta i zato, umesto da...

Kako da pravilno govorimo deci književni tekst?

Da bi vaspitač što bolje približio određenu priču, pesmu ili dramski tekst deci, trebalo bi da zna kako da pravilno govori književni tekst. Da bi stvorio potrebnu motivaciju za...
Moja igračka

Svet oko nas – zagonetke

Zagonetke su oblik igre pogađanja, duhovite govorne tvorevine u kojima je kroz igru reči vešto skriveno pravo značenje. Posebna draž im je u otkrivanju tog značenja i predškolska deca...

Zagonetke o životinjama

Zagonetke su oblik igre pogađanja, duhovite govorne tvorevine u kojima je, kroz igru reči, vešto skriveno pravo značenje. Posebna draž im je u otkrivanju tog značenja i predškolska deca...
Povrće

Zagonetke o biljkama, voću povrću, zimnici…

Zagonetke su oblik igre pogađanja, duhovite govorne tvorevine u kojima je, kroz igru reči, vešto skriveno pravo značenje. Posebna draž im je u otkrivanju tog značenja i predškolska deca...
Aktivnosti

Vežbe logomotorike govornih organa

0
Vežbe se izvode pred ogledalom, dete posmatra terapeuta/roditelja/vaspitača i imitira pokrete. U grupnom radu mogu se koristiti slike na kojima je prikazana određena vežba, jedno dete pokazuje vežbu, ostali...

Igre zagrevanja

0
Igre zagrevanja se mogu koristiti u različitim situacijama: kada voditelj radionice (učitelj/nastavnik) želi da pojača povezanost i saradnju među decom ili jednostavno želi da decu razgali i razveseli. Ove...
Aktivnosti

Igre i aktivnosti za podsticanje mašte kod dece

0
“KOBAJAGI” IGRE Setimo se onih starih “kao da” igara, koje se kod dece javljaju spontano. Takve “kobajagi” igre, još se nazivaju i simboličkim igrama, jer se u njima “nešto”...

Igre i aktivnosti za razvoj hodanja i trčanja

0
Hodanje i  trčanje su prirodne forme kretanja i razvijaju se sa rastom i razvojem deteta. Za razvoj ove dve sposobnosti najbolje je koristiti prirodne uslove. Igre koje uključuju hodanje i...
Moja čula

Moja čula

0
DODIR Sedamo u krug i dodajemo jedni drugima zamišljeni predmet. Samo dete koje prvo predaje predmet dalje zna šta on predstavlja. Ono ga drži, razgleda i reaguje na njega na...