Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pedagoške situacije u

1. U radu s decom primetili ste da veoma rado prihvataju dramske igre, hocete da napravite kutak, a koleginica ne dozvoljava.
ODGOVOR: Metoda razgovora sa koleginicom. Potrebe i interesovanja dece su osnovno u programu po kome se radi. A ako deca žele da se tako dramski izražavaju, poštovaćemo njihove želje. Ukoliko koleginica i dalje ne prihvata sugestije, zamoliću je da porazgovaramo sa stručnim saradnikom.
2. Neka deca burno reaguju i odbijaju popodnevni odmor, koleginica insistira…
ODGOVOR: Objasniti deci da je popodnevni odmor u vrtiću potreban svima, s tim sto deca koja ne žele da spavaju samo leže i odmaraju i ne ometaju drugu decu, omogućiti deci mirne aktivnosti, gledanje edukativnih sadržaja.. Objasniti deci da ima dece koja rano dolaze u vrtić, rano ustaju pa im je san preko potreban. Suština je u saradnji sa roditeljima.
3. Imate zajednicki stav sa koleginicom prema nekom problemu, ali ona u razgovoru s roditeljima menja stav…
ODGOVOR: Metoda razgovora, suočiti koleginicu sa problemom kada odu roditelji. Zašto da menja mišljenje kada se radi o dobrobiti deteta.
4. Aktivni ste u timskom radu vrtića, vaša koleginica ne prihvata deo posla, zakašnjava, telefonira…
ODGOVOR: Metoda razgovora, pitaću je za razlog kašnjenja, skraćenje radno vreme itd. Opravdanih razloga za duže ponavljanje nema.. Trebala bi da poštuje pravila ponašanja u vrtiću.
5. U vašoj grupi upisano je dete sa posebnim potrebama, koleginica odbija dete i savete stručne sluzbe.
ODGOVOR: Dete je već upisano i mora ga prihvatiti. Pomažem joj sa stručnom literaturom da prihvati različitost. Ne odustajati- istrajati! Konsultovati direktora i stručnu službu.
6. Koleginica insistira da dete sa 3 godine kod kojeg nisu formirane fiziološke navike zbrinjava iskljucivo medicinska sestra. Niste saglasni…
ODGOVOR: 
7. Koleginica deli igre na muske i zenske, tako organizuje prostor, selektuje igracke, pravi planove. Niste saglasni...
ODGOVOR: Razgovarati sa koleginicom i ukazati na  važnost timskog rada. Ne može sama da odlučuje i deli aktivnosti po njenoj volji, već mora poštovati potrebe dece zbog kojih i jesmo ovde. Zajedno ćemo isplanirati prostor i igračke. Predložiću joj eksperimentalno da npr. struktuiram prostor po svom, pa ćemo videti (možda joj se i svidi).
8. Koleginica insistira na frontalnoj metodi rada. Niste saglasni, ne želite da je povredite…
ODGOVOR: Razgovor sa koleginicom uz ukazivanje na prednost individualnog i grupnog rada. Ako ne prihvati zamoliću je da izvesno vreme eksperimentalno radimo na drugačiji način kako bih joj pokazala da su deca aktivnija nego kada se radi frontalno. Uključivanje stručne literaturai stručne pomoći u rad.
9.Koleginica hoce tobogan, a vi više strunjaču...
ODGOVOR: Razgovor sa koleginicom, predložiti joj da se u radnu sobu stave i tobogan i strunjače pa da deca izaberu ono što najviše vole. Ili da jedne nedelje u sobi budu samo strunjače a druge tobogan.
10. U vreme ručka koleginica uvek telefonira…
ODGOVOR: Prvo obaviti razovor sa koleginicom u kome joj se jasno ukazuje na pravila ponašanja u ustanovi, jer je deci potrebno da obe budemo tu.
11. Insistirate da roditelji posle bolesti deteta donose opravdanje i potvrdu da mogu u vrtic, koleginica gleda kroz prste…
ODGOVOR: Ja bih najpre razgovarala sa koleginicom, da pravila moraju da se poštuju, da važe za svu decu podjednako isto, podvajanja nema. U interesu je dece da roditelji donesu potvrdu koja je dokaz da je dete zdravo.
12. Koleginica ima više iskustva od mene i ne dozvoljava da ja pravim planove mimo njenog znanja…
ODGOVOR:
13. Nemam iskustva u vođenju radionica…
ODGOVOR: Pošto nemam iskustva u vođenju radionica, konsultovaću se sa starijom, iskusnijom koleginicom, koja ima iskustva u vođenju radionica a onda bih zamolila prisustvo stručnog saradnika radionici.
14. Koleginica predlaže da prepišem njen plan rada…
ODGOVOR: Ispoštovaću koleginicu, uzeću njen plan rada imajući u vidu njeno iskustvo u radu ali bih pokazala i svoj plan. Ako mi se plan dopada zasto ne bih uzela jer ako je interesantno meni biće i deci.
15. Zelim decu da naucim da se penju na drvo, koleginica zabranjuje…
ODGOVOR: Rećiću joj da deca to puno žele i da ću ja biti tu i garntovati da će deca biti sigurna i bezbedna. Ne sprečavam ih ali ne samo sto sam budno prisutna pored njih stavljam im takođe do znanja šta sve može da se dogodi ako pokušaju sami. Ukoliko ne mogu da kontrolišem decu ili mi penjanje deluje opasno prihvatila bih savet koleginice. Predložila bih penjalicu gde cu moći da prihvatim dete, ukoliko je to moguće.
16. Koleginica ne stavlja sve radove na pano…
ODGOVOR: Razgovor sa koleginicom, svakom detetu rad treba prihvatiti podjednako isto. Svaki detetov rad podstiče dečije samopoštovanje i svaki treba da se izloži i da se dobro vidi.
17. U pripremama za zavrsnu priredbu koleginica ne želi da učestvuju sva deca…
ODGOVOR: Trebalo bi da svi učestviju jer je završna priredba.Sva deca koja žele da recituju dobiće recitaciju, ukoliko neka deca ne žele, prikazaće se aktivnostima koja njima leži. Sve je na bazi dogovora, ukoliko se i dalje protivi, razgovaraćemo sa stručnim saradnikom
18. Sa decom sam skupljala materijal potreban za aktivnost, koleginica je pobacala…
ODGOVOR:
19. Nakon dogovora s koleginicom o stukturi prostora ona menja stav…
ODGOVOR: Podsetila bih je na dogovor od juče i realizovala bih aktivnost. Ali bih posle toga razgovarala sa njom o njenom postupku.
20. Kod mene deca ne spavaju kod koleginice da…
ODGOVOR:
21. Koleginica uvek gura detetu na silu kasiku u usta…
ODGOVOR: Razgovarati sa koleginicom, ne treba gurati detetu kasiku u usta ako ono ne želi da jede, ali ako odbija svaki obrok, razgovarati sa roditeljima zasto dete nece da jede.
22. Deca se žale da ih koleginica čupa, udara, kažnjava…
ODGOVOR: Skrenuti paznju koleginici da vam se dete požalilo, ali da isto tako moze da kaže i roditeljima i da oni mogu da je tuze i ugroze joj posao. Ako to ponovi ti si duzna da to prijavis
23. Koleginica odbija saradnju u timskom radu…
ODGOVOR:
24. Dete dovode baka i deka, roditelji nemaju vremena, dete pati…
ODGOVOR: Insistiram na tome da upoznam roditelje, planiram sa koleginicom posetu porodici. U međuvremenu razgovaram sa bakom – kakvo je ponašanje deteta kod kuće, a svoja zapažanja prenosimo stručnom saradniku.
25. Na roditeljskom sastanku prisutna su 5-6 roditelja…
ODGOVOR:
26. Otac jednog deteta napao je drugo dete u vasem prisustvu…
ODGOVOR: Prišla bih mu i zamolila da izađe iz grupe. Ukoliko odbije pozvala bih obezbeđenje. Kroz razgovor bih pokušala da mu objasnim da nije na njemu da rešava probleme, smirivala bih ga, dešava se da se deca potuku.
27.Otac insistira za posebnim tretmanom svog deteta…
ODGOVOR: Individualni razgovor sa roditeljem sa akcentom da u vrtiću nema posebnog tretmana…
28. Otac deteta je preminuo…
ODGOVOR: Pročitala bih literaturu, šta raditi u takvim situacijama. Individualni rad sa detetom, Zagrljaj, pažnja…, pratiti ponašanje deteta, razgovor i saradnja sa majkom ili drugim starateljom deteta. KNjIGA: „ Šta da radim kada umre neko koga volim?
29. Ponasanje dece se promenilo, nagore…
ODGOVOR: Literatura (dodatna) Individualni razgovor sa oba roditelja prvo i obavezno, upoznala bih stručnog saradnika sa situacijom, a i sa decom: pratila bih njihovo ponašanje, razumela bih njihovu razdražljivost, organizovala bih aktivnost ( likovno, muzičko, fizičko ) za oslobađanje emocija, individualni rad kad osetim da su agresivni ili uznemireni.
30. Roditelji se ne pridržavaju dogovora u vezi adaptacije deteta…
ODGOVOR: Metoda razgovora: ukazati na to da je adaptacija proces, i zamoliti ih da se pridržavaju dogovora, da je kontinuitet važan.
31. Majka devojčicu uvek na silu i bez reči ubacuje u grupu, dete plače i pita stalno kada će mama doći…
ODGOVOR:
32.Deca su se potukla zbog igračke, jedno od deteta ima ogrebotinu…
ODGOVOR:
33. Majka insistira na pisanju slova, dete ne zanima…
ODGOVOR:
34. Dete ima temperaturu, roditelji su obavesteni, ali ne dolaze…
ODGOVOR: Zovem glavnu sestru, dete ide u izolaciju. Ja sam sa detetom u izolaciji dok ne dođu roditelji.
35. Nakon dečije svađe roditelj jednog deteta napada drugo dete…
ODGOVOR: Prišla bih mu i zamolila ga da izađe iz grupe. Kroz razgovor objašnjavam da nije na njemu da rešava probleme, smirivala bih ga,događa se da se deca potuku. Ukoliko ništa ne pomaže, pozvala bih obezbeđenje.
36. Roditelj zahteva da se njegovo dete ne igra sa decom druge nacionalnosti…
ODGOVOR:
37. Upisano je dete sa slušnim smetnjama, roditelji reaguju…
ODGOVOR: Prvo se poziva grupa roditelja koji traže da se dete udalji iz grupe, objašnjavam im da dete ima prava da bude u grupi. Ako je dete gluvo, naučila bih jezik znakova i zadovoljila njegove potrebe. Konsultovati stručnu službu i direktora.
38. Jedan od vaspitača prilikom predaje deteta roditelju priča ružne stvari o njegovom detetu…
ODGOVOR: Vaspitač nikada ne treba da priča ruzne stvari o detetu već da na vrlo suptilan način ukaže roditelju ono što on sam nije primetio kod svog deteta.
39. Roditelj se žali da mu je dete stalno uprljano temperama… 
ODGOVOR: Izvesti roditelja iz sobe i smiriti ga, dešava se da se deca isprljaju, bitno je da dete ima presvlaku, smiriti situaciju. Tu predloziš roditelju da se pridruži na aktivnostima i da vidi kako dete uživa u slikanju, ili igri u dvoristu…
40. Vaspitač je nekoliko puta primetio tamne modrice na telu deteta…
ODGOVOR: Kontaktiram stručnu službu – socijalna služba; a u međuvremenu razgovaram sa roditeljima.
41. Dete stalno dolazi prljavo, umorno i neispavano…
ODGOVOR: Razgovaram sa roditeljima. U dogovoru sa koleginicom – poseta kući
42.Roditelji ne obracaju paznju na pano…
ODGOVOR: Animacija roditelja – skrenuti im pažnju na pano i na ono što smo radili.
43. Majka se žali vaspitaču da dete pre dolaska u vrtić ima napade besa, htela bi da zna sta da radi…
ODGOVOR: Saradnja roditelj – vaspitač u najboljem interesu deteta, da roditelji imaju takvu saradnju ne samo u prenošenju informacija o detetu vec i u međusobnom rešavanju problema, konsultovati pedagoga, individualan razgovor sa detetom, uključiti stručnu literaturu u rad. Bitno je da se otkrije uzrok problema.
44. Roditelj ni vaspitačima ni svom detetu ne kaže Dobar dan, Doviđenja…
ODGOVOR: Svojim primerom vaspitač najbolje deluje.
45.Roditelj cesto dolazi po dete u alkoholisanom stanju…
ODGOVOR: Prijavim stručnoj službi, ditektoru i oni postupaju po pravilima koja vladaju u vrtiću.
46. Roditelj traži posebnu pažnju za svoje dete…
ODGOVOR: Vodim individualni razgovor sa roditeljom, objašnjavam im potrebe dece…Ne mora da spava, ali da bude miran (zbog druge dece). Ne mora da jede, ali bi trebalo. Pravila bi trebalo da se poštuju!
47. Novo upisano dete se žali ga druga deca biju, da ga teras da jede…
ODGOVOR:
48. Roditelj vam govori da Vas dete više voli od koleginice…
ODGOVOR:
49.Majka se stalno zadržava i nesto zapitkuje…
ODGOVOR:
50. Otac napada dete u vasem prisustvu… 
ODGOVOR:
51. Roditelji se detetu obraćaju tepajući, dete tepa većinu glasova…
ODGOVOR: Roditelj ne shvata ozbiljnost problema, zvaću oba roditelja na razgovor. Zamoliću logopeda da dođe na sastanak (razgovor), na procenu. Ne podržavati takav govor, ispravljati, ali ne direktno.
52. Roditelj stalno priča da, u koliko dete ne sluša, samo ti njega udri…
ODGOVOR:
53. Jedno dete stalno je po strani, odbija saradnju, a vi se trudite…
ODGOVOR: Ukoliko je na adaptaciji…Ukoliko nije na adaptaciji, razgovaraću sa roditeljima, pitaću kakav je kod kuće
54. Devojčica odbija da radi u radnom listu…
ODGOVOR:
55. Devojčica odbija da prihvati obavljanje fiziolških potreba…
ODGOVOR: I korak: smiriti dete i ne insistirati na pražnjenje u noši, svakako razgovor sa roditeljima, da vidim da li se to i kod kuće dešava, ukoliko je tako i kod kuće, krenuti proces ispočetka. Igranje sa nošom, sedenje sa pampersom na noši u vreme i kada ostala deca to rade, sve raditi postepeno.
56. Nemate dovoljno materijala za sve. Deca se guraju, žele da vide, probaju, stvara se gužva…
ODGOVOR
57.Devojčica se za vreme aktivnosti redovno povlači u miran deo sobe…
ODGOVOR:
58.Čitate priču, decu ne interesuje…
ODGOVOR: Ukoliko ih ne interesuje, prestajem sa čitanjem i pratim ih u njihovim aktivnostima.
59. Nakon ulaska u vrtić primećujete da nedostaje dete, pronasli ste ga u skrivalici u dvorištu…
ODGOVOR: Ako imam sobnu koleginicu zamoliću je da pričuva ostalu decu dok ja potrazim dete koje se sakrilo, ako ne povescu decu samnom, provericu razgovorom koji je razlog sto se sakrio,i da smo se drugari i ja jako uplasili ,i da uvek treba da pođe za svojim drugarima.
60. Devojčica stalno čita slikovnicu, deca sedaju pored nje i slušaju…
ODGOVOR: Sedam pored nje i slušam o čemu priča, podržavam sadržaje i nakon njene priče uključujem i ostalu decu ukoliko žele da čujem i njihovu priču.
61. Dečaci redovno donose sličice aktuelne serije…
ODGOVOR:
62. Pavle ima 6 god i stalno priča o mostovima…
ODGOVOR: Podržavati ga u interesovanju za mostove, pronaći još nešto vezano na tu temu, ne sputavati ga. Grupni rad sa ostalom decom – Dete treba podrzati u tome i organizovati aktivnost na tu temu, razgovor, izlozbu itd., ali s obzirom na to da ima 6 godina i da treba da se priprema polako za školu, treba to smanjiti bar na jednom sedmicno, kao npr. “dan zelja”- deca petkom donose u vrtić svoju omiljenu igračku i organizuju igre na svoj nacin)
63. Vaspitačica cita deci priču, deca sede u krugu na stolicama. Anđela ustaje sa stolice, prolazi prstima kroz kosu namesta svoje narukvice, okrece se i razgleda po sobi…
ODGOVOR: Hajde da sačekamo Anđelu da namesti kosu”. Ako i dalje nastavlja, pustiti je da se bavi drugim aktivnostima.
64. Kada vaspitačica predloži da rade radni list Saka place,i to od kad je vaspitacica iz njenog radnog lista izbrisala jedan njen crtez i rekla radni list mora da bude uredan to je tvoja mama puno platila…
ODGOVOR: Kada bi se to tebi desilo, izvines se detetu i zamolis ga da ponovo nacrta, ako nece ne isistirati…
65. Kad vaspitačica ne gleda devojčica štipa i ujeda decu
ODGOVOR:
66. Novoupisano dete ruši dvorac, koji su čitav sat gradila druga deca
ODGOVOR: Prvo napominjes da je to novoprimljeno dete koje nije jos naviknuto na kolektiv i pitanje je koliko je socijalizovano, sprovodis kooperativne igre i postepeno ga uvodis u kolektiv. Prvo ga upoznajes s jednim detetom, pa postepeno povecavas broj dece..
67. U igru koja je u toku, devojčica se uključuje naknadno i zeli da nametne svoju. Kada je deca odbiju, duri se, bacaka i kvari igru..
ODGOVOR: Prvo razgovor sa tom devojčicom, objasniti joj da igra teče, ne bi trebalo da prekidamo igru! Usmeriti je na drugu aktivnost…
68. U trenucima kad ničim nije angazovana, ali cesto i u toku igre, devojčica grize nokte, zanoktice, čupa kosu..
ODGOVOR: Prvo razgovor sa roditeljima, ukoliko to radi i kod kuće, angažovati stručnog saradnika.. Organizovati igru: “ Izbor za najlepše nokte” uz konsultacije sa stručnim savetnikom
69. Pri odlasku kući dete bez pitanja uzima igračke druge dece ili igračke iz vrtica i nosi kući
ODGOVOR: Razgovor sa detetom: igračke iz vrtića može da ponese samo da mi javi i da ih vrati (to je pozajmljeno), igračke druge dece – NE
70. Iako je vec mesec dana upisan u vrtić, decak se ne druži sa drugom decom i ne ucestvuje u igri. Sedi po strani i posmatra.
ODGOVOR: Kad dete ne zeli da ucestvuje ni u jednoj zajednickoj aktivnosti…prvo ces posmatrati dete kada se samo igra,za sta je najvise zainteresovano,gledaces s kim se najvise od dece igra,razgovaraces sa roditeljima da li ima neku omiljenu igracku pa da je donese u vrtic,naravno pokusaces i sa detetom da razgovaras o njegovim interesovanjima,pa ces onda oraganizovati aktivnosti gde sa tim sto njega zanima…naravno razgovor i sa koleginicom obavezno da li se isto kod nje desava…
71. Devojčica se ne odmiče od vaspitačice, ne razgovara i ne igra se sa vršnjacima, obraća se i komunicira iskljucivo sa odraslima
ODGOVOR: Ili je socijalizovana ili je adaptacija u toku. Smišljajući igre u kojima će ona biti važna, zadužiću je da deli deci pribor… Probaću da je usmerim na neku drugu devojčicu sličnu njoj, predložiću da se druži sa decom iz grupe i van vrtića. Baviću se njenim sociijalnim statusom
72. Dete stalno postavlja pitanja na koja unapred zna odgovor i ne čeka da mu se odgovori
ODGOVOR
73. Za vreme uspavljivanja dete se brzo i intezivno ljulja, okrecuci glavu levo/desno
ODGOVOR:
74. U fiskulturnoj sali Lena se plasi da se popne na ripstol…
ODGOVOR:
75. Dete od 5.godina sisa palac pre spavanja
ODGOVOR:
76. Dete ne pokazuje interesovanje i ne ukljucuje se ni u jednu aktivnost koju predlaže odrasli ili druga deca
ODGOVOR: Ako je adaptacija u toku ide se postepeno, a ako je adaptirano – češće ću menjati aktivnosti- postepeno.
77. Dete ima otpor prema aktivnostima sa ~prljavim materijalima~
ODGOVOR: Ne treba stresirati dete, pustiti ga da gleda drugu decu. Poštovati njegove želje, ali i dalje pokušavati.
78. Dete uzrasta od 2.5 godine odbija da koristi nošu
ODGOVOR:
79. Aleksandar ima 4 godine i 9 meseci. U fazi je škrabanja i samo sporadično se pojavljuju kruzne forme. Uspostavlja verbalnu komunikaciju samo sa jednim detetom, u aktivnostima mu pažnja kratko traje
ODGOVOR: Aktivnosti iz likovnog će biti češće, pohvala za to što uradi jer sve što nacrta nešto znači. Da bi pažnja bila duža, potenciraću aktivnosti kojima voli da se bavi. Rad sa psihologom, uključiti roditelje.
80. Stefan je udario Marka stapom za golf. Vaspitačica mu kaze: Stefane ako ti se ponovo desi ici ces u drugu sobu. Stefan ne odgovara vaspitacici. Ponovo udara Milosa stapom. Vaspitacica ga hvata za ruku i vodi u drugu sobu
ODGOVOR: Trebalo ga je spreciti da to ne ponovi i da mu uzmemo stap iz ruku, a onda da pred svom decom pokazemo kako se igra golf.
81. Milos ima 6 godina. Danas je izgubio u takmičenju obaranja kegli. Kada je vaspitacica proglasila rezultat, Milos je prisao i udario druga koji je oborio vise kegli
ODGOVOR: Posto je prisutna agresija, ljubomora obaviti razgovor sa detetom, organizovati aktivnosti ( fizičke…), informativno obavestiti roditelje.
82. U igri koja je u toku devojčica se ukljucuje i zeli da nametne svoju. Deca je odbijaju recima ,,skloni se smetas nam,,. Ona počinje da plače,prilazi deci i ruši im igracke.
ODGOVOR:  
83. Miloš i Dušan su u zajednićkoj igri građenja.Miloš pokušava da napravi garažu,a Dušan pravi robota. Jedan drugom oduzimaju kocke i ruse ono sto je drugi napravio
ODGOVOR:
84. Jelena je donela čokoladu u vrtić, krisom uzima parče i jede sama. Prilaze joj druga deca i traže da im da čokoladu, ona lomi parče i pruža samo najboljoj drugarici
ODGOVOR:
85. U grupi ima dete koje muca,kad pocne da govori ostala deca mu se smeju i rugaju
ODGOVOR: Prvo bih pročitala i proučila literaturu o mucanju, razgovarala bih sa roditeljima o tome da li i kod kuće muca i u kolikoj meri, Pomoć stručnog saradnika ( logoped ), individualan rad sa detetom po savetima logopeda.
86. Nikola uporno pokusava da složi slagalicu, vaspitačica okuplja decu i započinje novu aktivnost, prilazi Nikoli i u dva poteza slaže slagalicu
ODGOVOR: Pusticete ga da zavrsi s obzirom da je intelektualno i emotivno fokusiran na tu aktivnost, jer u suprotnom ga ucite da ne zavrsava stvari do kraja itd.
87. Za vreme današnje aktivnosti kojom je planirana obrada jesenjeg voca i povrća, deca su spontano počela razgovor o južnom vocu a onda i o putovanju na more..
ODGOVOR: Nastavljam razgovor o južnom voću – poštujem interesovanja dece a zatim organizujemo i aktivnost prema njihovim početnim interesovanjima
88. U grupi je razlika u uzrastu dece, između najstarijeg i najmlađeg, godina i osam meseci. Zelim da sa njima obrađujem pojam valjka.
ODGOVOR: Ukoliko straija deca imaju interesovanja – sa njima obrađujem pojam valjka, a mlađoj dajem neke druge aktivnosti.
89. Anja pokazuje izuzetan dar za pevanje (ritmiku, glumu ili sl.)
ODGOVOR
90. Kolja ima 5 god. i 7 meseci, verbalno izražavanje mu je oskudno, svodi se na jednosložne odgovore na postavljena pitanja i to veoma tihim glasom, probleme i zadatke resava kroz pokusaje i pogreske, a i to izbegava kad god moze. Rado se bavi jedino crtanjem i to olovkom u boji
ODGOVOR: Individualni rad sa tim detetom kad god je moguće, razgovor sa roditeljima – kakav je kod kuće? Ukoliko je komunikacija oskudna, posavetovaću se sa logopedom. Pratiću crteže, boje koje koristi, oblike i uključiti psihologa. Sto više mogu uključivaću ga u aktivnosti i situacije gde treba da govori..
91. Ana ima 5 god. i 6 meseci i sporo pamti verbalne sadržaje, nije u stanju da ponovi ni jednu zadatu prostoproširenu rečenicu, a od 3 pojma ili naloga poslednji obavezno zaboravi. Nije u stanju da reprodukuje raspored predmeta(3), ako se on promeni i zapazanje joj je slabo. Inace je vrlo povučena, vezuje se samo za jednu drugaricu iz grupe,i reaguje plačem na promenu vaspitača ili prostora.
ODGOVOR: Bitno je da dete redovno dolazi u vtić, individualni rad, prilagođavanje sadržaja njenim mogućnostima, saradnja sa roditeljima, uključivanje stručnog saradnika..
92. Jovan pokazuje veliku kreativnost u likovnim igrama, u igrama građevinskim materijalima i drugim konstruktivnim igrama. Vrlo je nestrpljiv ako drugari ne sustignu njegov tempo lako plane. Netolerantan je prema onima koji ne zadovoljavaju njegove kriterijume. Zelim da stegne sposobnost da svoju kreativnost razvija i dalje,ali i da postane kooperativniji
ODGOVOR: Uključivaću se u njihovu igru koliko god je to potrebno i smirivaću ga ukoliko i dalje burno reaguje.
93. Nemanja i Dejan imaju 5 godina, sede u kućici i slažu drvene kocke jednu na drugu. Srđan dolazi do njih i pita šta vi to radite”, pokusava da uđe u kućicu. Dejan mu gura noge i ponavlja”Ne mozes”, Srdjan udara Dejana po glavi, Dejan place
ODGOVOR: Ne dozvoljavam da deca budu agresivna, obavljam razgovor gde naglasavam da nema više te igre za njih ukoliko se takvo ponasanje nastavi..i da 
94. Kaća i Jelena sede za stolom i crtaju. Kaća uzima zelenu voštanu boju i u tom trenutku Jelena traži zelenu boju. Kaća ne da boju a Jelena počinje da plače.
ODGOVOR
95. Dete koje ce uskoro da napuni 4.godine odjednom je postalo agresivno prema trogodisnjacima u grupi
ODGOVOR: Ne dozvoljavam da bude agresivan, trudim se da ga zanimam drugim aktivnostima..
96. Marko svakoga dana donosi igračku da se igra sa drugarima. Međutim kada dođe do igre ne dozvoljava nikom da mu priđe i ne da svoju igračku.
ODGOVOR:
97. Aleksandra i Maja se igraju u kutku kuhinje. Dolazi Vuk i nosi tanjiriće i drugo posuđe za njih
ODGOVOR:
98. Dvogodisnja devojčica Maja, po dolasku u jaslice plače, grčevito steže mamu, i bez obzira na sve pokušaje i sestre i majke da je smire ona se ne smiruje. Prethodna dva dana nije reagovala na odvajanje
ODGOVOR:
99. Dvoipogodisnji Marko naizgled ne prolazi kroz adaptaciju.Prvih 6 dana dolazi kratko pa sve duze iz dana u dan,do momenta kada sestra sa majkom dogovori ostajanje na spavanju.Sve tece dobro do momenta kada treba da svuce stvari i pripremi se za spavanje.Reaguje burno baca se na pod
ODGOVOR: Uzimam dete, zagrlim ga, ne insistiram na svlačenju i pripremi za spavanje, a ako i dalje burno reaguje – ne mora da spava, dam mu jos malo vremena za adaptaciju.
100. Nemanja je posle 4 dana prestao da plače tokom odvajanja, ali stoji po strani i ne prilazi deci. Odbija da se uključi u igru, posmatra sta se u grupi dešava. Sestra mu prilazi da ga pomazi, ali on je šutne.
ODGOVOR:
101 . Marija ne dozvoljava da se raskomoti za spavanje. Zeli da spava u duksu,navlaci rukave preko palceva i ne dozvoljava da skliznu.Ne dozvoljava zavrtanje rukava prilikom pranja ruku ili za stolom.Dolazi 3.meseca u jasle
ODGOVOR: Razgovor sa roditeljima, kakve su joj navike kod kuće u vezi sa spavanjem…Ukoliko se i kod kuće tako ponaša, neću joj sputavati ni u vrtiću, ali ću postepeno, zajedno sa ostalom decom, pomoći da zavrne rukave pri pranju ruku, sve je proces i daću joj više vremena.
102. Vuk odbija hranu,igra se druzi sa decom,ucestvuje u aktivnostima,deluje zdravo i zadovoljno.Kada dodju kolica sa obrokom vristi i kaze “nece,nece”
ODGOVOR:
103.Devojcica pocinje da nosi naočare, nekolicina dece u grupi počinje da je zadirkuje ili joj nadevaju pogrdna imena
ODGOVOR: Kroz priču bih objasnila deci da je to sasvim normalno (sve zavisi od uzrasta dece), kroz igru bih ih indetifikovala sa detetom koje nosi naočare (pravila bih naočare). Tu ces: organizovati kooperativne igre, imitativne igre, recimo, pravimo naocare od kartona, modne revija naocara. Objasnis zasto drug nosi naocare. Pises u dnevnik sta se desava i pratiš.
104. Pozivnice za rožđendan dete daje samo nekolicini drugara,Viktor nije dobio pozivnicu a uporno ga nagovara “Pozovi i mene”
ODGOVOR:
Share on facebook
Podeli