Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pridruživanje po boji i obliku

Student: Snežana Crnogorčević
Vaspitač: Mirjana Đurović 
Predškolska ustanova: “Bambi”
Uzrasna grupa: Predškolska
Broj dece: 15
Radni prostor: Radna soba
Tema aktivnosti: „Pridruživanje po boji i obliku“
 
Vaspitno-obrazovni ciljevi:
Vaspitni:
 Razvijanje potrebe za druženjem, zajedničkom igrom i razvijanje samostalnosti deteta za uspešno obavljanje
nekog zadatka i postizanje radosnog raspoloženja kod dece.
Obrazovni: 
 Razvoj sposobnosti opažanja i produbljivanje predstave kod dece o različitim bojama i veličinama
TOK SLOBODNIH AKTIVNOSTI
 U književnom kutiću deca dobijaju slikovnice različitih boja i veličina;
 U zabavnom kutiću deci ću ponuditi igračke različite po boji i veličini;
 U matematičkom kutku deca se igraju logičkim blokovima različitih po boji i veličini;
 U građevinskom kutku deca se igraju kockama za građenje takođe različitih po boji i veličini;
U toku slobodnih aktivnosti, obilaziću decu u kutićima i podsticati ih da uoče i imenuju predmete po dva svojstva : boji i veličini;
 
Vaspitno-obrazovni ciljevi:
Materijalni:
 Grupisanje i pridruživanje predmeta po dva svojstva: boji i veličini;
Funkcionalni:
 Razvijanje misaonih operacija kod dece, negovanje pažnje, istrajnosti i sistematičnosti;
Vaspitni:
 Razvijanje saradnje i kooperacije u igri;
Veza sa drugim oblastima:
 Metodika razvoja govora, metodika fizičkog vaspitanja, metodika upoznavanja okoline;
Aktivnosti vaspitača:
 Priprema sredstava i situacija, pričanje priče, razgovor, demonstracija
Aktivnosti dece: 
 Posmatranje, uviđanje, otkrivanje, igra;
UVODNI DEO: 
Deo i dužina trajanja: 5 minuta 
Vaspitač nagoveštava početak aktivnosti i počinje da priča priču “Tri leptirka”. 
GLAVNI DEO: 
Deo i dužina trajanja: 30 min.
Stavljam ispred dece “livadu” sa cvećem, cvetovi su različitih boja-deci iz čarobne kutije izvlačim “leptire” različitih boja. Deca imaju zadatak da leptire pridruže istoj boji cveta na “livadi”. Tako se upoznajemo sa pojmom – bojom.
Zatim na sto ispred njih stavljam “seosko dvorište” u kojem ima određeni deo gde treba pridružiti domaćim životinjama njihovu mladunčad – životinje su od gume i pridružiti im odgovarajuću hranu, to radi određen broj dece. Zatim izlazi jedno dete i ređa “mede” po veličini (4 mede) i zatim izlazi drugo dete i medama pridružuje teglice meda – po veličini. Odmah izlazi za njim drugo dete, ređa zeke po veličini, a zatim izlazi sledeće dete da pridruži šargarepe zekama po – veličini. Zatim izlazi sledeće dete da odvoji zelene kocke od crvenih i žutih i stavi u zeleni obruč.
Zatim drugo dete izlazi i odvaja žute kocke i ima zadatak da ih stavi u žuti obruč. Vraćaju se na mesto a ja na sto ispred njih stavljam razne šolje (jednobojne i šarene), izmešane su pa deca treba da pridruže odgovarajuću šolju na odgovarajuću tacnu. Sklanjam to i stavljam ispred dece odelca (kompletiće) , izmešani su, pa deca treba da spoje komplete.
ZAVRŠNI DEO:
Deo i trajanje: 5 min.
Individualno rešavaju radne listiće da bi pokazali u kojoj meri su uspeli da razviju predstavu o pridruživanju po boji i veličini.
 
Analiza i primedbe
Sva deca su učestvovala u aktivnostima praktičnim izvođenjem, u igri, koje su bile jako raznovrsne i po reakcijama dece jako zanimljive, a zatim su to iskustvo preneli na grafički plan rešavanjem zadatih situacija u radnim listićima.
Najveći broj dece ne samo što je usvojio predstavu o pridruživanju po boji i veličini već je u praktičnim aktivnostima preneo to iskustvo i na druge situacije i povezao stečeno znanje sa prethodnim iskustvom.
L I T E R A T U R A
1. Šimić, dr G.: „Metodika razvijanja početnih matematičkih pojmova“, Viša škola za obrazovanje
vaspitača, Šabac, 1998.
Share on facebook
Podeli