Formiranje rečenica na osnovu slika. Tema: Na igralištu

Opšti podaci
Vaspitač:
Predškolska ustanova:
Uzrast grupe: Mlađa
Opšti metodički podaci
Tema aktivnosti: Reč po reč – rečenica (formiranje rečenice na osnovu slika). Tema – na igralištu
Vaspitno – obrazovni ciljevi: Razvijanje osećaja za rečenicu, sintaksičku celinu
Zadaci aktivnosti:
Vaspitni: Podsticanje dece da od reči u slikama formiraju rečenicu; razvijanje logičkog mišljenja, da povezuju slike i događaje
Funkcionalni: Osposobljavanje dece za pravilno izgovaranje celih rečenica
Obrazovni: Podsticanje pravilnog izgovaraьa reči i rečenice; Razvijanje i bogaćenje dečijeg rečnika
Metode vaspitno obrazovnog rada: Verbalna i pokazivačka
Oblici vaspitno obrazovnog rada: Frontalni, grupni
Mesto održavanja aktivnosti: Radna soba
Korelaija sa drugim oblastima: Metodika likovnog vaspitanja, metodika upoznavanja okoline…
Opis і funkcija očiglednih sredstava:
Knjiga – motivacija za slaganje rečenica.
Slike – predstavljaju reči od kojih deca treba da sklope rečenicu.
Bojanke – koriste ih i za slaganje rečenice i za bojenje.
Naziv etapa aktivnosti: Predviđeno vreme za realizaciju svake pojedinačne etape
Motivaciona priprema: 3 minuta
Najava teme: 1 minut
Prva jezička vežba: 5 minuta
Druga jezička vežba: 4 minuta
Treća jezička vežba: 5 minuta
Stvaralački rad dece: 5 minuta
Ukupno vreme: 22 minuta
Motivaciona priprema:
Okupljam decu na tepih. Pitam ih li vole da slušaju priče koje nisu nikada do sada čuli?
Govorim im da sam im ja donela jednu čudnu knjigu koja se nalazi u kutiji.
Ovo je čudna kniga, u njoj nema priče samo neke reči, odnosno, samo su slike u njoj. Prvo ih pitam kako njima izgleda ova knjiga. Šta ima sve na njoj? Zahtevam da deca izgovaraju cele rečenice.
Nalazim uputstvo za novu knigu i čitam ga deci „U ovoj knjizi su samo reči. Da bi ste znaš kakva je ovo priča morate pomoći Snežani da od onih slika napravite rečenice tj priču! Odaću vam samo jednu tajnu, ova priča je o dečijem igralištu!”
Ovo je neka tajnovita knjiga, hoćete li mi pomognete da sastavimo lepe rečenice i otkrijemo o čemu se radi u ovoj priči?
Najava teme:
Sada ću vam pokazati jednu po jednu sliku. One će nam pomoći da ispričamo našu priču.
Prva jezička vežba:
Pokazujem im slike od kojih treba da formiraju rečenica.
Slika 1 i 2 – dečak i lopta. Dečak se igra loptom.
Slika 3 i 4 – pas, dečak, loptica. Pas se igra sa dečakom. Pas se igra sa lopticom.
Slika 5 i 6 – ljuljaška i devojčica. Devojčica se ljulja na ljuljašci.
Slika 7, 8 i 9 – devojčica, klackalica, dečak. Devojčica se klacka sa dečakom
Slika 10, 11 i 12 – dečak, tobogan. Dečak se spušta niz tobogan
Za svaku sliku im postavljam podsticajna pitanja:
Ko je na ovoj slici? Šta radi ovaj dečak? Gde mu je druga noga. Jel on stoji mirno ili trči za nečim? Sa čime vole dečaci da se igraju? Kakva je ovo lopta? Koje su sve boje na njoj? Šta sve može sa njom da se radi? Šta onda radi dečak sa slike sa njom? (Deček trči za šarenom loptom.)
Gde igra fudbal?
Ko je na ovoj slici? Sa kim pas može da se igra? A sa čime može da se igra pas? ( Dečak i pas se igraju loptom.)
Šta je na ovoj slici?Šta radimo kada sednemo na ljuljašku? Kakva je ovo devojčica? Šta ova devojčica radi? Zbog čega je ona raširila ruke? Čemu je mogla devojčica da se obraduje na igralištu? (Devojčica se obradovala ljuljašci) Šta će ona da radi na njoj? (Devojčica će se ljuljati.)
Šta radi ovaj dečak? Jel’ vam izgleda kao da čeka nekoga? Koga on može da čeka? Ko je na ovoj slici? Šta bi oni mogli da rade na igralištu? Da vidimo šta nam priča dalje kaže! Šta je na onoj slici?(klackalica) Šta radite na njoj? Jel može samo jedna osoba da se igra na klackalici? Sa kime se vi klackate? Šta će oni raditi? (Dečak i devojčica se klackaju.)
Šta ovaj dečak može da radi? Šta još ima na dečijem igralištu? Šta je na ovoj slici? (Dečak se kliza na toboganu.)
Druga jezička vežba
Deca treba da nastave rečenicu pomoću slike koja je povezana sa rečenicom: Kažem deci da ja ne smem da vidim samo sliku i da ono treba da mi kaže šta je na slici, odnosno celu rečenicu.
1. Slika – Dečak i devojčica se igraju u pesku.
2. Slika – Dečak Mario je bacio kosku kuci.
3. Slika – Kuca je trčala za loptom.
4. Slika – Dečak i devojčica su jelі sladoled
5. Slika- Dečak Nikola trči sa kucom.
Treća jezička vežba
Svako dete iz kutije izvlači jasne slike na papiru. Zatim treba da kažu svojim drugarima punom rečenicom šta je na njihovoj slici.
Slike – devojčica miriše cvet; devojčica jede sladoled, dečak jede sladoled; dečak šutira loptu; devojčica se spušta iz tobogan; devojčica se igra sa loptom; dečak tri sa psom; devojčica je ubrala cveće; devojčica trči za loptom; devojčica se igra sa psom; dečak trči sa vetrenjačama; devojčica vozi trotinet; devojčica šutira loptu; dečak šutira loptu u gol;
Stvaralački rad dece
Premeštam decu za sto ali, pre toga im objašnavam koji je njegov zadatak. Treba da oboje slike od kojih smo formirali rečenice u prethodnoj jezičkoj vežbi.