Priprema iz razvoja govora: "Izokrenuta priča"

Student: Snežana Crnogorčević
Datum:  26.03.2013.
Predškolska ustanova: “Bambi”
Vaspitač mentor: Mirjana Đurović
Uzrast grupe: Predškolska  
Opšti metodički podaci:
Tema aktivnosti: “Izokrenuta priča”
Vaspitno-obrazovni cilj aktivnosti: 
Upoznavanje i obrada priče “Izokrenuta priča”
Zadaci aktivnosti:
Vaspitni:
  • Isticanje snalažljivosti kao vrline i naivnosti kao mane
Funkcionalni:
  • Isticanje svojih i uočavanje tuđih mogućnosti u neverbalnoj i verbalnoj komunikaciji, razvijanje sposobnosti za sastavljanje smislene rečenice, osposobljavanje dece da govore pred drugima, olobađanje straha od javnog nastupa.
Obrazovni:
  • Razvoj mašte i mišljenja kod dece  
Metode vaspitno – obrazovnog rada:
Živa reč vaspitača, razgovor, objašnjenje
Oblici vaspitno-obrazovnog rada:
 Frontalni, grupni i individualni
 Mesto održavanja aktivnosti  
Radna soba
Korelacija sa drugim vaspitno-obrazovnim oblastima:
Metodika likovnog vaspitanja, metodika početnog razvoja matematičkih pojmova, metodika upoznavanja okoline.
 Opis i funkcija očiglednih sredstava:
 Tekst priče “Izokrenuta priča”, farmerke, čarape, rukavice, džemper, čizma, patike, milje, tanjir, viljuška, kašika, čaša, sveska, knjiga, olovka, pernice, korpa za voće
Korišćena literatura: 
Čitanka za treći razred osnovne škole, Kreativni centar,
2007 (Beograd) .
 
Nazivi etapa aktivnosti i predviđeno vreme za realizaciju svake pojedinačne etape
1 . Motivaciona priprema:  5 min
2 . Najava aktivnosti: 1 min
3 . Izražajno čitanje: 5 min
4 . Emocionalna pauza: 1 min
5. Razgovor o doživljaju 3 min
5 . Objašnjavanje nepoznatih reči: 3 min
6 . Razgovor o priči zasnovan na analizi: 10 min
8. Stvaralački rad dece: 7 min
 Ukupno predviđeno vreme za realizaciju aktivnosti 35 min  
Naziv etapa aktivnosti: 
Opis sadržaja aktivnosti i sami sadržaji (pitanja za decu)
Motivaciona priprema: Ulazim u dnevnu sobu leđima okrenutim prema deci. Pozdravljamo ih sa reči “Doviđenja”  i sedamo na stolice ali takođe leđima okrenutim deci. Deci se predstavljam svojim imenom okrenutim natraške (ANAŽENS). Okrećemo se prema deci i razgovaramo sa njima:
-Šta je vam je ovde čudno?
-Kako sam se ja to obukla?
-Zašto vi mislite da sam se neobično obukla?
-Zar tako ne treba da se oblači?
-Šta biste vi promenili?
-Drugari od jutros nam je sve krenulo izokrenuto, natraške smo ustale iz kreveta, oprale lice četkicom za
zube, a umile zube sapunom. Tako smo se izokrenuto i obukle. Unazad smo došle do vrtića. Sve ovo je čudno, zar ne drugari?
Najava teme: 
– Ja sam jutros pronašla jednu takođe veoma neobičnu priču i došla sam da zajedno sa vama pogledam o čemu se radi!
Izražajno čitanje: 
– Drugari sada ću vam pročitati “Izokrenutu priču”
Emocionalna pauza: 
Pravim kratku pauzu kako bi deca sabrala utiske i shvatila da je u priči redosled izokrenut
Razgovor o doživljaju:
Vodim razgovor sa decom:
-Šta ste primetili neobično dok ste slušali ovu priču?
-Šta vas je iznenadilo?
Šta nije kao u ostalim pričama?
Razgovor o tekstu zasnovan na analizi:
Vodimo razgovor sa decom, jednu po jednu rečenicu čitamo jasno, precizno i sa razumevanjem. Deca uz našu pomoć rečenice iz priče dovode u normalan red. Svaku reč u rečenici koja je izokrenuta naglašavamo naglašavamo, kako bi deca shvatila suštinu rečenice.
Objašnjavanje nepoznatih reči:
Objašnjavam deci nepoznate reči “brk, sučući, raspali, krvoločni, opruži, zacvokotati, čakšire, prepasti”
Samostalni i stvaralački rad dece:
Postavljena su tri stola koja se nalaze u sobi za boravak dece. Na stolove su stavljene stolice, a ispod jednog stola smo stavili tanjir, viljušku, kašiku, šolju. Ispod drugog stola sam stavila milje, korpu za voće. A ispod trećeg svesku, olovku, pernicu, knjige.
-Šta to primećujete neobično u vašoj sobi?
-Pošto ste primetili da su stvari u vašoj sobi postavljene neobično, pokušaćete da te stvari vratite onako kako vi mislite da treba da izgledaju.
Nakon što deca vrate stvari u normalan red, nagoveštavam deci da će oni da mi pomognu da se moji pomoćnici i ja normalno obučemo i da uoče šta je izokrenuto.
Pomažem im tako što im postavljam pitanja.
-Koliko vi vidite pantalona na nama?
-Kako smo mi to obukli pantalone?
-A šta smo obukli umesto pantalona?
-Koliko imamo pari čarapa i jesmo li ih obukli na pravo mesto?
-Koliko imamo džempera i da li smo ih obukli na pravo mesto?
-Koliko imamo čizama? Od čega su napravljene naše čizme?
-A koliko imamo pari patika? Da li se nosi patika na jednoj nozi i čizma na drugoj nozi, kao što smo mi to uradili?
Tekstovi za čitanje, pričanje ili recitovanje, skice očiglednih sredstava i ilustracija, fotografije i dr.)
Prilog 1. IZOKRENUTA PRIČA-Branko Ćopić
Tek je brdo izašlo iza sunca, a krevet skoči iz prostranog čiče, navuče noge na opanke, stavi glavu na kapu i otvori kuću na vratima                                              – Gle, noćas je zemlja dobro pokvasila kišu! –
Začuđeno progunđa brk sučući čiču, pa brzim dvorištem požuri niz korake, istjera štalu iz krave i reče:
-Rogata livado, idi pasi u zelenoj kravi, a ja ću noge pod put, pa ću poći u drva da donesem šume.-
Čiča stavi rame na sjekiru i namignu babom na svoje oko.
-Bako, skuvaj u jajetu četiri lonca dok se posao vrati sčiče. Danas će ručak slatko pojesti starca.
Put raspali niz čiču, dižući svojom širokom prašinom oblake opanaka. Od toga se uplašiše neka kola, pa u trku izvrnuše konje, a uzda ispusti kočijaša i bubnu ledinom o leđa.
Događaj se uplaši od ovog neobičnog čiče i opruži polje preko nogu jureći brže nego brdo preko zeca. Najzad kad je bacio sebe ispred pogleda, od zuba mu zacvokota strah i glava mu se diže na kosi: iz obližnjeg vuka virila je krvoločna šuma!
-Au, sad je bostan obrao čiču!- Obuzet ludim starcem, naš ti strah preskoči preko čakšira i podera trn, pa brže od polja potrča preko zasijane zvezde.
Pred kućnom babom dočeka ga vjerni prag.
-Tako mi vuka, eno očiju u šumi!- viknu glasina hrapavim čičom.
Kuća se prepade, uskoči u babu i zabravi ključ vratima, a siroto drvo pope se na čiču i gore se uhvati granom za ruke očekujući dvorište da dojuri u vuka.