Pripreme iz muzičkog
Mala škola. Onlajn kutak za vaspitace, roditelje i decu.

Tema: Obrada pesme “Ide, ide patak”. Mesto vaspitno-obrazovnog rada: radna soba. Vaspitno-obrazovni zadaci: – budjenje interesovanja i motivacije dece kroz lutkarsku predstavu; – upoznavanje dece sa rečima i melodijom pesme; – ponavljanje 

Vaspitna jedinica: pesma “Ja posejah lubenicu”, tip aktivnosti: obrada, zadaci: podsticanje interesovanja za narodnu tradiciju: – podsticanje dece da se interesuju i upoznaju običaje kroz pesmu i igru navodeći da svaki kraj ima svoje karakteristične igre.