Igre i aktivnosti za razvijanje komunikativne funkcije govora

Različita upotreba govora može da se praktikuje ako je dete, kao nosilac svog govornog razvoja, stavljeno u situaciju da govori, da razmenjuje sa drugima svoja iskustva, da varira govor u...

Neverbalne igre i aktivnosti kod dece

Kod predškolske dece, čiji govor je u fazi razvoja i u najvećoj meri implicitne prirode (vezan za situaciju i razumljiv ljudima iz najbližeg okruženja), neverbalni govor je utkan u...

Ispitivanje narativnih sposobnosti kod dece

UVOD U ISPITIVANJE U interpretaciji književnog teksta u predškolskom uzrastu vaspitač se oslanja na dečije impresije tj na dečije doživljaje pa se ova etapa i naziva tumačenje doživljaja, jer dete...

Ispitivanje govorno – jezičkih sposobnosti deteta

PODACI O DETETU Ime i prezime: Jelena C. Godina rođenja: 2007. Vrtić: “Bambi” ISPITIVANJE DETETA Pre par dana realizovala sam svoju nameru da ispitam i skeniram jedno dete iz svoje grupe. Odmah sam znala...

Obrada priče „Tri leptirka“

0
Prvo pročitajmo ili dramatizujemo deci priču Tri leptirka a zatim obradimo tekst. Kada se obrađuje priča, prvo se pitaju deca : “Sta vam se najvise dopalo u ovoj priči?” (nikako: da...

PRIPREME ZA VASPITAČE

- Advertisement -

Ne propustite