Rad sa tekstom
Mala škola. Onlajn kutak za vaspitace, roditelje i decu.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Hajde da razgovaramo o basni
 • Kako se ponašaju životinje u ovoj priči? Čije osobine pokazuju?
 • Šta je bik najviše želeo?
 • Šta je zec mislio o njegovoj želji? Zašto?
 • Priča bik i zec je basna. Basne su kratke priče u kojima životinje govore i ponašaju se kao ljudi. Basne, u stvari, govore o ljudima, o njihovim dobrim i rđavim osobinama i postupcima. Pokazujući i ono što je dobro i lepo i ono što je rđavo i ružno, basne nas upućuju kako treba da se ponašamo. Tako svaka basna ima pouku.
Pronađi rečenicu u kojoj se nalazi pouka ove basne.
Objasni je.
Tekst pripremila MALA ŠKOLA
Hajde da razgovaramo o basni
 • Ljudi imaju vrline (dobrotu, poštenje, skromnost…) i mane (zlobu, glupost, uobraženost). Svojim basnama Dositej Obradović je hteo da pokaže ljudima da ih samo vrline mogu učiniti srećnim i zadovoljnim.
 • Kako je to pokazao u ovoj basni?
 • Šta je konj na kraju shvatio?
 • Jesi li ti zaključio kako ne treba postupati? Šta treba ceniti?
Pripremila MALA ŠKOLA
Hajde da razgovaramo o tekstu
 1. Gde je dečak čuvao koze?
 2. Šta je često privlačilo dečakovu pažnju?
 3. Ko ga je upozorio da njegova koza čini štetu?
 4. Kako je saznao da stoji na kamenu ispod koga je zmija?
 5. Čime se bavila dečakova majka?
 6. Kakav zdravstveni problem je ona imala?
 7. Šta je dečak tražio da bi pomogao majci?
 8. Kako je dečak pronašao česmu?
 9. Gde je dečak pronašao patuljka?
 10. Kako je patuljak izgledao?
 11. Zbog čega je on pomagao dečaku?
 12. Zbog čega je dečak pozvao patuljka da dođe kod njega u goste?
 13. Zbog čega patuljak Kukuruzović nije mogao da dođe kod dečaka u goste?
Pripremila MALA ŠKOLA