Rad sa tekstom
Mala škola. Onlajn kutak za vaspitace, roditelje i decu.

Spazi bik zeca gde kao strela beži preko polja, pa mu pozavide na brzini. Kad se jednom sastadoše, reče mu: – Blago tebi kad si tako brz! Ti možeš da umakneš i najopasnijem neprijatelju. Ništa u životu ne bih više želeo više nego da sam i sam

Putovali zajedno konj i magare. Jadno magare, preko mere natovareno, zamoli konja da mu pomogne i ponese deo tereta, jer će inače izdahnuti. A konj ni da čuje. Kada magare sasvim oslabi i pade mrtvo, gospodar natovari na konja ne sav teret

Na nekoj strnjici kraj reke obrasle šibljem čuvao je dečak koze. S jedne strane su rasli kukuruzi, s druge vinograd i morao je mnogo da pazi da koze ne bi otišle u štetu. Ali ponekad bi se zaneo u igri pa ne bi primetio kad koza dohvati lisku