Razvoj govora - mlađa grupa
Mala škola. Onlajn kutak za vaspitace, roditelje i decu.

Tema aktivnosti: Reč po reč – rečenica (formiranje rečenice na osnovu slika). Tema – na igralištu Vaspitno – obrazovni ciljevi:  Razvijanje osećaja za rečenicu, sintaksičku celinu. Zadaci aktivnosti: Vaspitni: Podsticanje dece da od reči u slikama formiraju 

Opšti metodički podaci.Tema aktivnosti: Jezičke vežbe: Deminutivi. Vaspitno – obrazovni cilj aktivnosti: Da deca kroz priču usvoje i nauče deminutive kao i proširivanje rečnika. Zadaci aktivnosti: Vaspitni – Razvijanje kulture