Vaspitno-obrazovni cilj: Sticanje autonomije u izražavanju kroz sopstvenu aktivnost i delovanje. Vaspitno-obrazovni zadaci: Upoznavanje dece sa odabranim tekstom iz književnosti, razvijanje potrebe za slušanjem i čitanjem putem dramatizacije

Opšti metodički podaci.Tema aktivnosti: Pričanje na osnovu mašte: “Kad bih bio… ” Vaspitno-obrazovni cilj aktivnosti: usmeno izražavanje dece, zadaci aktivnosti,vaspitni – podsticanje i negovanje usmenog izražavanja kod dece, funkcionalni – bogaćenje

Prvo pročitajte ili dramatizujte priču koja je navedena u tekstu a zatim obradite tekst. Kada se obrađuje priča, prvo se pitaju deca : “Sta vam se najvise dopalo u ovoj prici?”( nikako: da li vam se dopala priča, jer ce svi reći DA!). Kada neko