Vaspitno-obrazovni cilj aktivnosti:  Upoznavanje i obrada priče “Izokrenuta priča”. Zadaci aktivnosti: Vaspitni: Isticanje snalažljivosti kao vrline i naivnosti kao mane; Funkcionalni: Isticanje svojih i uočavanje tuđih mogućnosti u neverbalnoj i 

Pre par dana realizovala sam svoju nameru da ispitam i skeniram jedno dete iz svoje grupe. Odmah sam znala da ću odabrati Jelenu, devojčicu koja je uvek spremna za razgovor. Jelena ima 6 godina, vrlo je simpatična, ima smeđu kosu sa dugim 

Uvod za vaspitača. U interpretaciji književnog teksta u predškolskom uzrastu vaspitač se oslanja na dečije impresije tj na dečije doživljaje pa se ova etapa i naziva tumačenje doživljaja, jer dete nije sklono da raščlanjuje i analizira. Ova etapa je 

TEMA: Obrada priče „Priča o Raku Krojaču“ Desanka Maksimović, predškolska ustanova: “Radosno detinjstvo” Novi Sad, objekat: „Maslačak“, uzrasna grupa: starija, blast: razvoj govora, mesto izvođenja aktivnosti: radna soba,kandidat: Gordana