Saradnja sa roditeljima
Mala škola. Onlajn kutak za vaspitace, roditelje i decu.

Roditelj jednog prosečnog vaspitanika se kod vas interesuje za razultate rada svog deteta. Vi kao vaspitač ili učitelj možete pokazati produkte rada – ocene, govoriti o svojim zapažanjima sa aktivnosti – časova i iznositi vama poznata

Sama reč ”saradnja” podrazumeva dvosmerni protok mogućih informacija na osnovu kojih se preduzimaju potrebni postupci u porodici ili ustanovi (vrtiću).Roditelji iz potrebe ili obaveze šalju svoje dete u vrtić, ali to ih ne obavezuje

Porodica je zajednica dece i roditelja. To znači da je za vaspitača/vaspitačicu prioritetno, kada misli na porodicu, da pod porodicom podrazumeva tu zajednicu i da bez bar jednog roditelja i bar jednog deteta nema porodice. U literaturi

Demokratski tip roditelja imaju odnos prema detetu koji mu omogućuje pravilan emotivni i socijalni razvoj. Osećaju odgovornost za svoje dete i preduzimaju mere kada dođe do problema. Prateći celokupni razvoj deteta,imaju razumevanja

Izrazi lica: osmeh na licu iako sagovornik ne priča vesele detalje; vidno izražavanje iznenađenja; pokazivanje nedoumice u odluci; kolutanje očima u znak čuđenja; žmirkanje očima u znak nerazumevanja; često praćenje vremena na ručnom satu;

1. Roditelj je vaš najbliži saradnik. Od njega dobrim delom zavisi:– kakav će biti odnos učenika prema Vama,– da li će i kako podsticati dete na izvršavanje zadataka u okviru vannastavnih aktivnosti,– kakav će imati odnos prema pojedinim 

Aktivno slušanje je podrška deci da iskažu svoja osećanja i misli, analiziraju problem, razumeju ga i tragaju za sopstvenim rešenjem. Kako se ostvaruje aktivno slušanje:– nemešanjem,- neverbalnim porukama,– verbalnom podrškom