Vaspitno - obrazovni rad
Mala škola. Onlajn kutak za vaspitace, roditelje i decu.

Karakteristike dečjeg razvoja, koje je potrebno poznavati radi uspešnijeg uticanja na njega, formulisane su i u obliku opštih zakonitosti psihofizičkog razvoja. Obično se navode kao: intermitentnost, alternativnost, konstantnost

Komunikacija dete-odrasla osoba,Preverbalna, pretežno afektivna komunikacija je karakteristika afektivnih komunikacija u dijadi majka-dete. Međutim, takva komunikacija ne ostaje nepromenjena. Svojim unutrašnjim preobražavanjem ona se

Metoda je put, način istraživanja, smišljen postupak u radu sa ciljem da se utvrdi neka istina. Metode vaspitno-obrazovnog rada određuju se kao naučno–verifikovani načini rada dece pod rukovodstvom pedagoga. Vrste: metoda demonstracije, 

Demokratski tip roditelja imaju odnos prema detetu koji mu omogućuje pravilan emotivni i socijalni razvoj. Osećaju odgovornost za svoje dete i preduzimaju mere kada dođe do problema. Prateći celokupni razvoj deteta,imaju razumevanja

Izrazi lica: osmeh na licu iako sagovornik ne priča vesele detalje; vidno izražavanje iznenađenja; pokazivanje nedoumice u odluci; kolutanje očima u znak čuđenja; žmirkanje očima u znak nerazumevanja; često praćenje vremena na ručnom satu;