Vaspitno-obrazovni rad
Mala škola. Onlajn kutak za vaspitace, roditelje i decu.

Karakteristike dečjeg razvoja, koje je potrebno poznavati radi uspešnijeg uticanja na njega, formulisane su i u obliku opštih zakonitosti psihofizičkog razvoja. Obično se navode kao: intermitentnost, alternativnost, konstantnost

Komunikacija dete-odrasla osoba,Preverbalna, pretežno afektivna komunikacija je karakteristika afektivnih komunikacija u dijadi majka-dete. Međutim, takva komunikacija ne ostaje nepromenjena. Svojim unutrašnjim preobražavanjem ona se