Igre i aktivnosti za razvijanje heurističke funkcije govora

0
U komunikaciji sa drugima deca često postavljaju pitanja (korišćenje govora za saznavanje). Dečja pitanja imaju različit karakter; neki put su to pitanja koja imaju za cilj samo održavanje kontakta...

Igre i aktivnosti za razvijanje komunikativne funkcije govora

0
Različita upotreba govora može da se praktikuje ako je dete, kao nosilac svog govornog razvoja, stavljeno u situaciju da govori, da razmenjuje sa drugima svoja iskustva, da varira govor u...

Neverbalne igre i aktivnosti kod dece

0
Kod predškolske dece, čiji govor je u fazi razvoja i u najvećoj meri implicitne prirode (vezan za situaciju i razumljiv ljudima iz najbližeg okruženja), neverbalni govor je utkan u...

Igre sa lutkama u radu sa decom

0
Igra je veoma kompleksna ljudska delatnost, dominantna aktivnost detinjstva i posrednik za delovanje na razvoj deteta u najširem smislu. Ona je slobodna i spontana aktivnost, način zadovoljavanja detetove radoznalosti...

Scenske igre u radu sa decom

0
Predškolsko dete ima potrebu i pravo da bude ono što jeste, ima pravo da raste i razvija se, a sve to mu pruža igra. Dete je aktivno, interaktivno i...

Razvoj dečje igre: Šta je savršena igračka za dete?

0
Raspravajući o razvoju dečje igre utvrdili smo da se način dečjeg igranja menja u skladu sa sposobnostima. Zato tom razvoju treba da odgovaraju i dečje igračke. Pri pri izboru...
Tradicionalne igre

Tradicionalne igre

0
Pre su se deca igrala rata koristeći grane umesto puške. Pre su se deca igrala u pesku, praveći kolače od blata i mulja, simulirajući stvarni život. A danas igraju...
Drveće koje putuje

Jesenje igre sa decom

0
Početak jeseni mnogim roditeljima zadaje glavobolju dok razmišljaju kuda sa decom i kakvu aktivnost predložiti. U te svrhe napisali smo nekoliko ideja koje bi trebalo da budu zabavne deci. Dok...

Igre za razvoj spretnosti kod dece

0
GDE SI JANKO Učesnici se drže za ruke formirajući krug. U sredini se nalazi jedan učenik sa povezom preko očiju zajedno sa saigračem kojeg mora da nađe. Na pitanje „Gde...
Aktivnosti

Vežbe logomotorike govornih organa

0
Vežbe se izvode pred ogledalom, dete posmatra terapeuta/roditelja/vaspitača i imitira pokrete. U grupnom radu mogu se koristiti slike na kojima je prikazana određena vežba, jedno dete pokazuje vežbu, ostali...

PRIPREME ZA VASPITAČE

- Advertisement -

Ne propustite