Aktivnosti

Igre i aktivnosti za razvijanje ekspresivne funkcije govora

0
Deca izražavaju emocije na različite načine, pored ostalog, skandiranjem, spajanjem pokreta i reči ili nekim čistim jezičkim formama. Za sve te forme jezičkog izražavanja treba imati osetljivost i razumevanje i prihvatiti ih...

Igre i aktivnosti za razvijanje imaginativne funkcije govora

0
Imaginativna upotreba govora je korišćenje govora za stvaranje igrovne, izmišljene situacije. Polazi se od shvatanja da su imaginacija i stvaralaštvo opšte ljudske sposobnosti i bitni činioci u razvoju ličnosti,...

Igre i aktivnosti za razvijanje heurističke funkcije govora

0
U komunikaciji sa drugima deca često postavljaju pitanja (korišćenje govora za saznavanje). Dečja pitanja imaju različit karakter; neki put su to pitanja koja imaju za cilj samo održavanje kontakta...

Igre i aktivnosti za razvijanje komunikativne funkcije govora

0
Različita upotreba govora može da se praktikuje ako je dete, kao nosilac svog govornog razvoja, stavljeno u situaciju da govori, da razmenjuje sa drugima svoja iskustva, da varira govor u...

Neverbalne igre i aktivnosti kod dece

0
Kod predškolske dece, čiji govor je u fazi razvoja i u najvećoj meri implicitne prirode (vezan za situaciju i razumljiv ljudima iz najbližeg okruženja), neverbalni govor je utkan u...

Igre sa lutkama u radu sa decom

0
Igra je veoma kompleksna ljudska delatnost, dominantna aktivnost detinjstva i posrednik za delovanje na razvoj deteta u najširem smislu. Ona je slobodna i spontana aktivnost, način zadovoljavanja detetove radoznalosti...

Scenske igre u radu sa decom

0
Predškolsko dete ima potrebu i pravo da bude ono što jeste, ima pravo da raste i razvija se, a sve to mu pruža igra. Dete je aktivno, interaktivno i...

Razvoj dečje igre: Šta je savršena igračka za dete?

0
Raspravajući o razvoju dečje igre utvrdili smo da se način dečjeg igranja menja u skladu sa sposobnostima. Zato tom razvoju treba da odgovaraju i dečje igračke. Pri izboru igračaka...
Tradicionalne igre

Tradicionalne igre

0
Pre su se deca igrala rata koristeći grane umesto puške. Pre su se deca igrala u pesku, praveći kolače od blata i mulja, simulirajući stvarni život. A danas igraju...
Drveće koje putuje

Jesenje igre sa decom

0
Početak jeseni mnogim roditeljima zadaje glavobolju dok razmišljaju kuda sa decom i kakvu aktivnost predložiti. U te svrhe napisali smo nekoliko ideja koje bi trebalo da budu zabavne deci. Dok...

PRIPREME ZA VASPITAČE

- Advertisement -

Ne propustite