Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kako pomoći detetu da se oslobodi

  • Opuštanje (reći da zatvari oči i opusti telo, dati mu umirujući odgovor, pokazati kako da duboko diše).
  • Zamišljanje (reći da zatvori oči, da duboko i mirno diše, da zamisli neko  mirno mesto i smesti se tamo i zamisli sebe kao snažnog, hrabrog, nasmejanog…)
  • Rešenje sukoba (pomoć detetu da reši problem i donese odluku)
  • Pozitivne izjave usmerene ka cilju (usmeriti dete ka budućnosti, “šta želiš”, “kako ćeš tamo stići”….)
  • Biblioterapija (koristimo priče i bajke da bi se pomogao deci da reše neko pitanje, neki problem)
  • Šta ako..” (izmislite priču sa sličnim problemom kao što ima dete i smestite rešenje u poentu priče ili detetu nudite da samo iskreira rešenje
  • Različiti modaliteti izražavanja (slikanje, izmišljanje priča, igra uloga, predstave, oživljavanje lutaka, izražavanje kroz ples i muziku)
Tekst pripremila: MALA ŠKOLA
Izvor: Seminar “Dobro sam tu gde sam – tehnike za prevladavanje stresa zaposlenih u obrazovanju”
Share on facebook
Podeli