Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Konj i

Putovali zajedno konj i magare. Jadno magare, preko mere natovareno, zamoli konja da mu pomogne i ponese deo tereta, jer će inače izdahnuti. A konj ni da čuje. Kada magare sasvim oslabi i pade mrtvo, gospodar natovari na konja ne sav teret nego i kožu uginulog magareta. Sad konj shvati, ali kasno, da bi mu mnogo bolje bilo da je poslušao magare i da mu je pomogao.
Prema Dositeju Obradoviću
Hajde da razgovaramo o basni
  • Ljudi imaju vrline (dobrotu, poštenje, skromnost…) i mane (zlobu, glupost, uobraženost). Svojim basnama Dositej Obradović je hteo da pokaže ljudima da ih samo vrline mogu učiniti srećnim i zadovoljnim.
  • Kako je to pokazao u ovoj basni?
  • Šta je konj na kraju shvatio?
  • Jesi li ti zaključio kako ne treba postupati? Šta treba ceniti?
Pripremila MALA ŠKOLA
Share on facebook
Podeli